U realizaciji rada predškolske ustanove DJEČJI VRTIĆ OBROVAC sudjeluju radnici u obavljanju poslova na radnim mjestima i to prema sljedećim skupinama poslova:

Poslovodni i stručni voditelj ustanove:

 • Ravnateljica – Marija Šimičević

Stručno-pedagoški poslovi:

 • Pedagoginja – Matea Vladimir

Odgojiteljice

 • Hrvatinka Klanac
 • Danijela Vukoša
 • Marija Baričević
 • Ivona Kajtazi
 • Marina Nekić
 • Ivana Župan
 • Dijana Malbašić
 • Marija Karamarko
 • Matea Čulina
 • Kristina Ćoko
 • Nikolina Birkić

Zdravstveni poslovi:

 • Zdravstvena voditeljica – Dijana Bušljeta

Administrativni poslovi:

 • Administratorica – Marina Miljanić

Pomoćno-tehnički poslovi

 • Glavna kuharica – Manda Jurjević
 • Pomoćna kuharica – Mirjana Jurjević
 • Domar-ekonom-ložač – Dražen Breulj
 • Spremačica – Radmila Bašić