Prilikom upisa u prvi razred provodi se procjena zrelosti ili spremnosti djeteta za školu. To znači da dijete treba dostići određeni stupanj tjelesnog, intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvoja, te razviti određene kulturne, higijenske i radne navike da bi moglo izvršavati zadatke koje mu škola postavlja.

Koje to sposobnosti i vještine treba dijete imati pri upisu u prvi razred?

– Motorička spretnost
Krupna motorika – dijete može hodati po ravnoj crti, stajati na jednoj nozi zatvorenih očiju, skakati na jednoj nozi i sl.
Fina motorika ruku i prstiju (grafomotorika) – sposobnost djeteta da pravilno drži olovku, da precrtava geometrijske oblike kao kvadrat , krug, pravokutnik, trokut, povlači ravne, kružne, valovite linije, izrezuje škarama jednostavne oblike itd.
– Prostorni odnosi
Dijete treba razumjeti prostorne odnose: desno, lijevo, gore, dolje, ispred, iza,u, ispod, iznad i sl.
– Vremenski odnosi
Dijete treba razumjeti : prije, poslije, jutro, podne, večer, te po mogućnosti znati nabrajati dane u tjednu.
– Snalaženje s brojevima
Poželjno je da dijete broji najmanje do 10, da uspoređuje brojeve do 10 (što je veće- manje), da zna zbrajati i oduzimati unutar skupa od 5 elemenata pomoću prstiju, da prepoznaje brojeve do 10 i sl.
– Boje
Dijete treba prepoznavati i imenovati osnovne boje : crvenu, žutu, plavu, zelenu, bijelu , crnu, boju
– Govor i rječnik
Dijete treba pravilno izgovarati sve glasove (dozvoljeno je umekšano izgovaranje nekih glasova – č, ž, š, s, c zbog ispadanja mliječnih zubi). Ukoliko dijete i nakon pete godine nepravilno izgovara pojedine glasove ili ima nekih drugih odstupanja u govoru, potrebno je obratiti se logopedu. Razvijenost govora jako je važna za usvajanje početnog čitanja i pisanja
Dijete treba biti u stanju prepričati kraći događaj ili ispričati priču prema slikama. Pri tome se obraća pažnja na gramatičku strukturu rečenice – koristi li dijete ispravno jedninu, množinu, rod, padež, veznike itd.
Zatim, može li dijete pravilno ponoviti rečenicu od 5-6 riječi i odgovoriti na pitanja vezano uz nju.
– Koncentracija i pažnja
Očekuje se da dijete može usmjeriti pažnju na zadatak 15 minuta, a na igru i do 60 minuta uz kratke otklone pažnje.
– Emocionalna zrelost
Znači da dijete ima određenu stabilnost i sposobnost samokontrole, da može prihvatiti pohvale ali i neuspjeh, te da se može odvojiti od roditelja tijekom procjene psihofizičke zrelosti.
– Socijalna zrelost
Dijete treba znati svoje osobne podatke: ime prezime, adresu, broj telefona, imena ukućana, imena prijatelja, put od kuće do škole, kako prijeći cestu i sl. Socijalna zrelost uključuje vještinu prihvaćanje autoriteta, te vještinu komunikacije s vršnjacima.
– Samostalnost
Dijete treba znati samo se obući, obuti, zavezati cipele, samostalno ići na WC, brinuti se o svojim stvarima, školskom priboru itd. Dijete koje nije u stanju voditi brigu o sebi, teško će prihvaćati školske obveze i zadatke

Što svaki roditelj može učiniti?

▪ Redovito razgovarati s djetetom; pozorno slušati kad im dijete objašnjava; svakodnevno poticati dijete na razgovor
▪ Hrabriti i poticati dijete da ustraje u kućnim obvezama, biti dosljedni u stvaranju radnih navika
▪ Poticati dijete na samostalno obavljanje zadataka
▪ Poticati ga na stvaranje socijalnih odnosa
▪ Aktivno sudjelovati u aktivnostima vrtića
▪ Uključivati dijete u odgovarajuće obiteljske igre i druge aktivnosti koje razvijaju vještine (manipulativne, reprezentativne i strukturirane igre s pravilima)
▪ Smanjiti vrijeme provedeno pred televizijom, a više vremena provoditi u šetnji, razgovoru ili igri s djetetom
▪ Čitati djetetu priče, slikovnice, poticati ga na prepričavanje
▪ Ne plašiti ga sa školom i školskim obvezama, ali i ne idealizirati, već predstaviti školu u realnom svjetlu.
▪ Svakodnevno mu iskazivati nježnost, prihvaćanje i ljubav.