Dječji vrtić „Obrovac“ nalazi se u gradu Obrovcu, koji je smještan na rijeci Zrmanji u samom predjelu Velebita. Osnivač Dječjeg vrtića „Obrovac“ je Grad Obrovac, a vrtić je s radom započeo 1978. godine. Djelatnost vrtića je odgoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb djece rane i predškolske dobi.

U okviru djelatnosti vrtić ostvaruje:

  • redoviti program njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima (10-satni program)
  • program predškole (2,5 satni program, od 150 do 250 sati godišnje)

Vrtić pohađaju djeca s prebivalištem u Obrovcu, koji uključuje i 11 okolnih naselja. Od 2015. godine vrtić je besplatan za svu djecu, s područja Obrovca.
Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se od samog osnivanja vrtića u istom objektu, koji je u prosincu 2020. godine u potpunosti renoviran i proširen.